Tag Archives: ร้านดอกไม้

การทำธุรกิจร้านดอกไม้ต้องมีทำเลที่เหมาะสมในการเปิดร้าน

ทำเลร้านดอกไม้ ปัจจุบันใครๆก็อยากมีกิจการร้านค้าเป็นของตัวเอง และหนึ่งในกิจการเล็กๆที่นิยมกันพอสมควร ก็ต้องนับรวมการเปิดร้านขายดอกไม้อยู่ด้วย เพราะสามารถเริ่มต้นได้จากคนเดียวหรือ มีลูกน้อง หรือมีผู้ช่วยสัก1 คนก็เปิดทำการได้แล้ว แน่นอนว่าก่อนจะมีร้านดอกไม้สักร้านหนึ่งได้ นอกจากให้ตรงกับความชอบและความถนัดของตัวเองแล้ว สิ่งสำคัญและจำเป็นที่สุดก็คือ “ทำเลที่ตั้งร้านดอกไม้” ต่อให้คุณจัดดอกไม้ได้สวยงามแค่ไหน เก่งแค่ไหน ลูกค้าก็จะไม่สามารถรู้ได้ ถ้าเค้าหาคุณไม่เจอ จึงไม่แปลกที่ คนถนัดจัดพวงหรีดจะเลือกทำเลที่ตั้งตามหน้าวัด เป็นต้น แต่สำหรับปัจจุบันทำเลร้านดอกไม้ที่ดี ไม่จำเป็นต้องอยู่ริมถนน ไม่จำเป็นต้องจัดหรือตกแต่งสถานที่ให้สะดุดตา หรือมีป้ายชื่อใหญ่ๆ ไว้เรียกลูกค้าเสมอไป การมีช่องทางขายออนไลน์ผ่านอินเตอร์เนต โดยการทำเวปไซต์(Website) ก็เป็นอีกช่องทางที่เข้าถึงลูกค้าได้ อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง

ร้านดอกไม้

ธุรกิจร้านดอกไม้เป็นอีกอาชีพหนึ่งของผู้คนบนเส้นทางไม้ดอกไม้ประดับในสังคมยุควัตถุนิยม ความศิวิไลซ์ที่หลายคนเคยเรียกร้องกันนักหนา ต้องแลกมาด้วยเสน่ห์แห่งธรรมชาติ ถึงวันนี้วันที่สังคมยุควัตถุนิยมได้ก้าวเข้ามาอย่างเต็มตัว กลับทำให้คนเราเหนื่อยล้ากับกิจวัตรประจำวันมากขึ้น จนต้องแสวงหาความสุขทางใจโดยนำตนออกไปหาธรรมชาติ พืชพันธุ์ต่าง ๆ ถูกนำเข้ามาใช้ตกแต่งใกล้ตัวทั้งที่บ้านและที่ทำงาน สังคมยุควัตถุนิยมไม้ดอกไม้ประดับมิได้ถูกใช้แต่เพียงเพื่อความสวยงามตามธรรมชาติเท่านั้น หากแต่ยังถูกใช้เป็นเครื่องแสดงฐานะทางสังคมอีกด้วยค่านิยมในดอกไม้ของคนเพิ่มมากขึ้น ดอกไม้กลายเป็นสื่อแทนความหมายของความรู้สึกต่าง ๆ ทั้งยินดีและเสียใจ ขอโทษหรือขอบคุณไปแล้ว ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ธุรกิจร้านดอกไม้เกิดขึ้นมากมาย

ธุรกิจร้านดอกไม้นับเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย นอกจากจะส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้จัดดอกไม้แล้ว ยังสร้างอาชีพให้แก่ผู้ปลูกไม้ตัดดอกเพื่อส่งร้านดอกไม้อีกด้วย ทั้งนี้ต้องพัฒนาคุณภาพดอกไม้บ้านเราให้ดีเสียก่อน เมื่อถึงวันนั้นไม้ตัดดอกบ้านเราคงจะเข้ามามีบทบาทในร้านดอกไม้มากกว่าทุกวันนี้ ไม้ดอกของมาเลเซียเพื่อนบ้านของเราขณะนี้พัฒนามากกว่าของเรามาก ทั้งนี้เนื่องจากประเทศฮอลแลนด์ได้เข้ามาลงทุนเปิดสาขาในมาเลเซียนับเป็นการส่งเสริมการผลิตและการตลาดของทั้งสองประเทศอีกทางหนึ่ง อีกทั้งสภาพแวดล้อมของมาเลเซียมีความเหมาะสมในการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวได้ดีกว่าบ้านเรา ไม่ว่าจะเป็นเบิร์ดออฟพาราไดซ์ หน้าวัว ลิลลี่ เบญจมาศ คาร์เนชั่น ฯลฯ เช่นที่ คาเมรอนไฮแลนด์ ซึ่งเคหการเกษตรเคยนำเสนอไป ซึ่งไม้ดอกเมืองหนาวหลายชนิดของที่นี่ยังป้อนตลาดเมืองไทยเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ขณะที่ไม้ดอกเมืองหนาวของไทยยังกระท่อนกระแท่น เพราะปัญหาเรื่องพื้นที่ปลูกที่ยังขาดการสนับสนุนจากรัฐอย่างแท้จริง รวมไปถึงงานวิจัยที่ขาดทิศทางที่จะให้ตอบสนองความต้องการของผู้ปลูก