Tag Archives: ระบบเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหว

เทคโนโลยีเตือนภัยแผ่นดินไหว ที่น่ารู้ไว้ในปัจจุบันเพื่อความปลอดภัย

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลซึ่งมี ความแรงถึง 7.8 ริกเตอร์ ในวันที่ 25 เมษายน 2558ที่ผ่านมา ทำให้มีทรัพย์สินเสียหายจำนวนมาก มียอด ผู้เสียชีวิตมากกว่า 5 พันคนแล้ว และมีบาดเจ็บมากกว่า หมื่นคน ขณะนี้การค้นหายังดำเนินต่อไป แม้ว่าแผ่นดินไหวที่มีความแรงระดับที่ก่อให้เกิด ความเสียหายใหญ่โตเช่นนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ภัยแผ่นดินไหวแต่ละครั้งก็สามารถนำไปสู่ความสูญเสีย ในชีวิตและทรัพย์สินได้ นักวิทยาศาสตร์ได้มีความ พยายามในการหาวิธีป้องกัน เตือนภัย และรับมือกับ ภัยแผ่นดินไหวเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดระดับความเสียหาย

ระบบเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวเป็นความหวังหนึ่งที่เชื่อว่าจะสามารถช่วยให้มนุษย์มีเวลาเตรียม ความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ การสำรวจพฤติกรรมที่ไม่ปกติของสัตว์ต่างๆ เช่น แมว นก สุนัข หรือปลา ก็เป็นวิธีหนึ่ง ที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสามารถช่วยคาดการณ์การเกิดแผ่นดินไหวได้ เนื่องจาก สัตว์มีประสาทสัมผัสที่สามารถรับรู้ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของพื้นผิวหรือเหนือพื้นผิวโลกได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาเครื่อง มือที่สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เช่นกัน

ShakeAlert เป็นระบบเตือนแผ่นดินไหวที่ พัฒนาโดย U.S. Geological Survey (USGS) ร่วมกับ Office of Emergency Services และ California Geological Survey ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ระบบ เตือนแผ่นดินไหวมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจจับและ ประเมินรูปแบบการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวหลัง จากที่การเกิดการเคลื่อนไหว จากนั้นจึงส่งการเตือน ไปยังประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบ วิธีนี้ อาจทำได้โดยการตรวจจับพลังงานที่เกิดขึ้นจากพลังงาน P-Wave ก่อให้เกิดคลื่น P-Wave เป็นคลื่นที่ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในกรณีทั่วไป แต่สามารถใช้ ในการคาดการณ์ก่อนที่จะเกิดคลื่น S-Wave ซึ่งจะเป็น คลื่นที่ มีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายได้

นอกจากเครื่องมือตรวจจับที่ใช้ในหน่วยงาน วิทยาศาสตร์แล้ว สมาร์ทโฟสและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนบุคคลยังสามารถใช้เป็นระบบเตือนภัยแผ่นดินไหว ได้ด้วยเช่นกัน การศึกษาวิจัยหนึ่งโดย USGS พบว่า ระบบ GPS ในสมาร์ทโฟนสามารถตรวจจับแผ่นดินไหวได้ ระบบตรวจจับของสมาร์ทโฟนสามารถเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าได้ โดยต้องเป็น แผ่นดินไหวที่แรงในระดับ 7 ริกเตอร์ขึ้นไป แม้ว่าเครื่องตรวจจับแผ่นดินไหวในระดับห้องปฏิบัติการเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่ในหลายๆ พื้นที่ของโลกไม่สามารถมีเครื่องมือเหล่านั้นได้ ดังนั้น ข้อมูลจากสมาร์ทโฟนจึงเป็นตัวช่วยหนึ่ง

ระบบ GPS ในสมาร์ทโฟนสามารถระบุตำแหน่ง ของผู้ใช้ได้ หากสัญญาณจาก GPS จำนวนอย่างน้อย 5,000 เครื่องในพื้นที่หนึ่งส่งสัญญาณการเคลื่อนที่ไปใน ทิศทางเดียวกันจะช่วยชี้การเคลื่อนที่ที่ผิดปกติของผิว โลกได้

อย่างไรก็ตามอุปสรรคหนึ่งที่เกิดขึ้น คือ บริษัท ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่มักจะตั้งค่าให้ระบบ GPSคัดกรองแรงสั่นสะเทือนเพื่อให้สามารถระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น เช่น แรงสั่นสะเทือนระหว่างการ ขับรถ ซึ่งการคัดกรองแรงสั่นสะเทือนนี้ทำให้แรงสั่นสะเทือนของผิวโลกถูกมองข้ามไปด้วยเช่นกัน ดังนั้น หากเราอยากให้สมาร์ทโฟนสามารถเป็นระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวได้นั้น ผู้ใช้ และ Application ในสมาร์ทโฟน จะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลดิบนี้ได้ด้วย