Tag Archives: ฟิสิกส์ ม.4

ฟิสิกส์ ม.4 โลกที่ไม่เคยหลับใหล

ฟิสิกส์ ม.4 โลกที่ไม่เคยหลับใหล

ไม่ว่าจะมีความถนัดทางฟิสิกส์ ม.4 หรือไม่ก็ตาม โลกของฟิสิกส์มีเรื่องน่าพิศวงชวนติดตามอยู่มากมาย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความสนใจให้เรามีความสนใจในฟิสิกส์ได้มากขึ้นโลกของฟิสิกส์ ม.4ยังคงมีพัฒนาการที่ไม่หยุดยั้งเปลี่ยนรูปแบบไปตลอดเวลาครั้งหนึ่งเมื่อแมกซ์เวลล์ได้รวมแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าด้วยกันเป็นสมการเดียว นักฟิสิกส์หลายคนคิดอย่างเหิมเกริมว่ากลศาสตร์แบบนิวตันและทฤษฏีเรื่องคลื่นของแมกซ์เวลล์คือความรู้ทั้งหมดของฟิสิกส์ การเรียนรู้ฟิสิกส์ได้จบสิ้นแล้วจนกระทั่งการค้นพบสิ่งใหม่ๆในรายละเอียดที่มากขึ้นในเรื่องอะตอมเป็นจุดกำเนิดของวิชาฟิสิกส์ควอนตัมและฟิสิกส์ยุคใหม่เมื่อช่วงร้อยปีที่แล้วสถานการจึงกลับตะละปัดเป็นว่านักฟิสิกส์ไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติของอะตอมซึ่งเป็นสิ่งที่พื้นฐานที่สุดของสสาร ยิ่งกว่านั้นด้วยแนวคิดทางฟิสิกส์ในเรื่องความสัมพันธ์ของปริมาณต่างๆซึ่งเป็นพื้นฐานสัมคัญในการแก้ปัญหาทั่วไป ทำให้ปัจจุบันฟิสิกส์ได้ขยายแวดวงไปที้งชีววิทยาและสังคมศาสตร์ บัณฑิตที่จบฟิสิกส์ในประเทศอังกฤษจึงเข้าไปทำงานในการวิเคราะห์ทางธุรกิจและการบัญชีเป็นจำนวนมาก ฟิสิกส์ยังคงมีพัฒนาการต่อไปอีกในอนาคตซึ่งอาจทำให้มีรูปแบบแตกต่างจากฟิสิกส์ดั้งเดิมมากขึ้นไปอีก ตราบใดที่ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ัยังอธิบายไม่ได้ว่า ชีวิตคืออะไร และมนุษย์เราเกิดมาทำไม การค้นคว้าพบสิ่งใหม่ๆในทางฟิสิกส์ก็จะยังคงดำเนินต่อไป