Category Archives: กระเบื้องโรงรถ

กระเบื้องโรงรถ แข็งแรง ทนทานต่อสภาพอากาศ

กระเบื้องโรงรถ หรือกระเบื้องปูพื้นบริเวณโรงจอดรถ เป็นส่วนหนึ่งของตัวบ้าน ที่จะต้องรับน้ำหนักค่อนข้างมากในแต่ละวัน ซึ่งการเลือกวัสดุ ที่จะนำมาใช้ในการปูพื้นจอดรถ จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญพอสมควร เพราะนอกจากต้องเลือกวัสดุที่พื้นผิวหยาบ หรือไม่ลื่นแล้ว ต้องพิจารณาเรื่องการรับน้ำหนักของกระเบื้องด้วย ซึ่ง กระเบื้องปูพื้น จอดรถนั้นควรจะมีคุณสมบัติรับน้ำหนักได้ดีเป็นพิเศษ

แนะนำให้ท่านเจ้าของบ้านพิจารณาจากสิ่งนี้เป็นหลัก

รถยนต์ที่ใช้ในบ้านส่วนใหญ่ จะมีน้ำหนักไม่เกิน 2.5 ตัน และกระเบื้องพื้นภายนอก ก็จะมีแบบที่ ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อให้รับน้ำหนักได้มากเป็นพิเศษ ถัดจากการพิจารณาเรื่องการเลือกกระเบื้องที่รับน้ำหนักได้ดี มาปูพื้นจอดรถแล้ว จะเป็นการพิจารณาเรื่องพื้นผิวของที่จอดรถ ควรจะเลือกกระเบื้องโรงรถที่มีพื้นผิวหยาบ เช่นกระเบื้องเคนไซ, กระเบื้องไพโรไทล์, กระเบื้องไพโรเกรส เป็นต้น

กระเบื้องโรงรถ นั้น ควรจะทำความจึงต้องสะอาดง่าย เพราะบางบ้านยังมีสัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่ด้วย สิ่งที่ตามมา ไม่ว่าจะเป็นอุจาระ ปัสสะวะ หรือสิ่งอื่นๆ จะทำให้กระเบื้องสกปรก นอกจากสัตว์เลี้ยงแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เป็นปัญหาที่พบบ่อยกับกระเบื้องโรงรถ คือ รอยยางรถยนต์ คราบน้ำมันเครื่อง จึงควรเลือกใช้กระเบื้องที่ถึงแม้จะมีพื้นผิวไม่เรียบ แต่ก็ยังสามารถทำความสะอาดง่าย เลือกกระเบื้องสีเข้ม จะช่วยให้ดูแลรักษาง่ายกว่ากระเบื้องสีอ่อน เพราะกระเบื้องสีเข้มนั้น ถ้าปูในพื้นที่ๆค่อนข้างโล่ง จะสังเกตเห็นคราบสกปรกได้ค่อนข้างยาก

ปัจจุบัน กระเบื้องโรงรถ มีสีสันลวดลายให้เลือกมากมาย แต่ก็มีข้อจำกัดในการเลือกใช้งานอยู่มากเช่นกัน เพราะการปูพื้นกระเบื้องจอดรถนั้นต้องใช้วัสดุควบคู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็น ปูน กาวยาแนว หรือกาวยาแนว จึงมีตัวเลือกอื่นให้ท่านเจ้าของบ้านได้พิจารณานั่นก็คือ การปูพื้นจอดรถด้วยทรายล้าง และ การปูพื้นจอดรถด้วยอิฐตัวหนอน สองวิธีนี้ จะใช้วัสดุอุปกรณ์น้อยกว่าและ ไม่มีความยุ่งยาก เท่ากับการปูพื้นจอดรถ ด้วยกระเบื้อง